Навигация

Бързи връзки

За Бъдещи Родители

Отговорни Родители

Цялостна Профилактика

Спорт и Здраве

Грижа за Възрастните

Хронична Подкрепа

Категории

За нея

За него

Апарати

Здравни показатели

Тест ленти

Фертилност и зачеване

Аксесоари

Интимно здраве

Тестове за наркотици

Тестове за алкохол

Корона вирус

Апарат комбиниран за глюкоза и пикочна киселина

Мултифункционалният анализатор е предназначен за количествено измерване на глюкоза и пикочна киселина в капилярна или венозна цяла кръв. Системата служи като помощно средство за наблюдение на ефективността при контрол на диабета.   Работи със следните тест ленти: EGS-101 за глюкоза EUS-101 за пикочна киселина...

224.96лв.

Апарат глюкоза

Апаратът за проследяване на кръвна глюкоза е създадена за лесна употреба в домашни условия. Идеален помощник е за наблюдение на ефективността на контрола на диабета, изискващ само една капка капилярна кръв за извършване на процедурата. Осигурява прецизни и надеждни резултати. Отличен избор за редовен мониторинг у дома. Работи с тест ленти: EGS-101...

195.36лв.

Апарат хемоглобин

Апаратът за мониторинг на хемоглобин е предназначен за количествено определяне на хемоглобин (HB) и изчисления хематокрит (HCT) в капилярна и венозна цяла кръв. Лесната за работа система се състои от преносим измервателен уред, който осигурява бързи и точни резултати. Гарантирано удобство и надеждност за редовен контрол у дома.   Работи с тест ленти BHS-101...

420.32лв.

Апарат сух анализ

Апаратът за сух  анализ е предназначен за количествено определяне на общ холестерол (TC), липопротеинов холестерол с висока плътност (HDL), триглицериди (TG), пикочна киселина (UA), креатинин (CR), урея (UR) и кръвен кетон (KET) в капилярна кръв, венозна цяла кръв, плазма и серум. Лесната за работа система се състои от преносим апарат, който анализира интензивността и цвета на светлината, отразена от реагентната зона на тест лентата, осигурявайки бързи и точни резултати. Апаратът може да съхранява до 500 резултата и записи и работи чрез зареждане на батерията. Идеален за редовен контрол у дома, предоставяйки надеждни и удобни резултати....

1,876.64лв.

Апарат бъбречна функция

Апаратът за анализ на бъбречната функция е предназначен за количествено определяне на пикочна киселина (UA), креатинин (CR) и урея (UR) в проби от капилярна кръв, венозна цяла кръв, плазма и серум. Идеален за редовен мониторинг у дома, апаратът съхранява до 500 записа.   Работи с тест ленти RFS-101, UAS-101, CRS-101, URS-101...

1,429.68лв.

Апарат за холестерол

Апарат за домашно ползване, предназначен за измерване на общ холестерол (TC), триглицериди (TG) и липопротеини с висока плътност (HDL). Въз основа на тези три характеристики, апаратът пресмята и следните два параметъра: липопротеини с ниска плътност (LDL) и съотношение TC/HDL. Идеален за редовен контрол и мониторинг у дома, апаратът осигурява точни и надеждни резултати. Апаратът за холестерол и кръвни липиди работи със следните тест ленти:

  • HLS-101 Тест ленти HDL холестерол
  • TGS-101 Тест ленти триглицериди
  • TCS-101 Тест ленти общ холестерол
  • LPS-101 Тест ленти липиди 3 в 1 комб.
...

1,139.60лв.

Избери продукти по предназначение

За Бъдещи Родители

Отговорни Родители

Цялостна Профилактика

Спорт и Здраве

Грижа за Възрастните

Хронична Подкрепа

Често търсени

Избери продукти по категория

За нея

За него

Апарати

Здравни показатели

Тест ленти

Фертилност и зачеване

Аксесоари

Интимно здраве

Тестове за наркотици

Тестове за алкохол

Корона вирус