Навигация

Бързи връзки

За Бъдещи Родители

Отговорни Родители

Цялостна Профилактика

Спорт и Здраве

Грижа за Възрастните

Хронична Подкрепа

Категории

За нея

За него

Апарати

Здравни показатели

Тест ленти

Фертилност и зачеване

Аксесоари

Интимно здраве

Тестове за наркотици

Тестове за алкохол

Корона вирус

В utest.bg („utest.bg“ или „ние“ или „нас“) ние зачитаме правата за поверителност на нашите онлайн посетители и признаваме важността на защитата на информацията, която събираме за Вас. Нашата Политика за поверителност е създадена, за да Ви помогне да разберете как събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме лична информация за Вас. Тази Политика за поверителност се отнася за нашия уебсайт, разположен на utest.bg, за всеки мобилен или локализиран йон на уебсайта, както и за всички свързани поддомейни (заедно „Сайтът“). Той също така обхваща обработката на информация, която можем да събираме чрез съдържание, което предоставяме на сайтове или платформи на трети страни.

С използването или достъпа до Сайта Вие приемате практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, нашите Условия за ползване и всички други политики или известия, публикувани от нас на Сайта.

 

 1. Видове информация, която събираме:

Ние събираме както лична информация, така и техническа информация от Вас, която може да включва следните видове информация:

 • Вашето потребителско име, име на фирма, собствено и фамилно име, имейл и / или пощенски адрес, телефонен номер или друга информация, която предоставяте, когато се свържете с нас по телефона или лично, дадете ни визитка, взаимодействате с нашите социални страници или попълните формуляр на Сайта;   
 • Информация за транзакции, която предоставяте, когато поискате информация за нашите продукти или услуги;   
 • Използване, преглед и технически данни, автоматично събирани от Вашия компютър или устройство, като идентификатор на Вашето устройство или IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), препращащи / изходни страници, операционна система, печат за дата / час, държава и клик поток данни. *Забележка: Нито една от тази информация не съдържа лична информация или нещо, което може да се използва за проследяване на посещение на отделен компютър;   
 • Коментари или друга информация, която публикувате на Сайта;  
 • Информация, която събираме, когато взаимодействате с нашето съдържание на Сайта или на сайтове или платформи на трети страни, като сайтове за социални мрежи. Това може да включва информация като „Харесвания“, информация за профила, събрана от сайтове за социални мрежи, или факта, че сте разглеждали или взаимодействали с нашето съдържание.   
 1. Информация, която ни предоставяте:
 • Съдържание, което подавате: Ние събираме информация и съдържание, което изпращате или публикувате на нашия уебсайт и социални страници, включително вашите снимки, коментари, рецензии, търсения, харесвания и дискусии.   
 • Комуникации: Когато комуникирате с нас (чрез имейл, телефон, чрез нашия уебсайт или по друг начин), за да поискате услуги или информация от нас, попълнете формуляр или взаимодействайте по друг начин чрез Сайта;   
 • Проучвания и конкурси: Ако участвате в нашите проучвания, състезания или промоции, ние ще събираме информация, която ни предоставяте.   

 

 1. Информация от други:
 • Други платформи: Може да получаваме информация за Вас от платформи на трети страни, които получават Вашето разрешение да споделят тази информация с нас.   
 • Публично достъпна информация: Други могат да изпращат съдържание на нашия уебсайт и / или социални страници, което включва информация за Вас (пример, снимки, коментари или маркиране).   
 • „ Бисквитки“ и подобни технологии: Ние използваме „бисквитки“ във връзка с използването на нашия уебсайт, включително активността Ви при търсене, страниците, които разглеждате, датата и часа на посещението ви и ако използвате разширенията на браузъра, съдържанието, с което взаимодействате на трета -партийни сайтове. Също така събираме информация, която Вашето устройство ни предоставя във връзка с използването на нашия уебсайт, като тип браузър, тип устройство, език на браузъра, IP адрес, уникален идентификатор на устройството, местоположение и поискани и препращащи URL адреси. Ние събираме информация автоматично чрез технологии като бисквитки, Flash бисквитки, локално хранилище HTML5, пикселни тагове, уеб маяци, изчистени GIF файлове или други инструменти за проследяване / запис, включително когато щракнете върху връзка, за да посетите сайта, да взаимодействате с нашите реклами или друго съдържание на Сайта или на сайтове или платформи на трети страни или отворете имейлите, които изпращаме. Използвайки сайта или взаимодействайки с нашето съдържание на сайтове на трети страни, Вие се съгласявате, че ние и нашите доставчици на услуги можем да задаваме бисквитки на Вашия компютър или устройство и да използваме други технологии за проследяване, описани по-горе.   

 

Където е възможно, може да имате възможност да взаимодействате с нас анонимно (например при разглеждане на сайта като случаен потребител) или да използвате псевдоним.

 

 1. Как използваме събраната информация

Ние използваме Вашата информация по следните начини:

 • Да предоставя, поддържа и подобрява Сайта и нашите продукти и услуги, включително да работи с определени функции и функционалност на Сайта;   
 • За диагностициране или отстраняване на технологични проблеми;   
 • Да контролира неразрешеното използване или злоупотреба със Сайта и нашите услуги, или по друг начин да открива, разследва или предотвратява дейности, които могат да нарушават нашите политики или да бъдат незаконни;   
 • Да анализираме тенденциите, да администрираме или оптимизираме Сайта, да наблюдаваме използването или моделите на трафик (включително да проследяваме движението на потребителите около Сайта) и да събираме демографска информация за нашата потребителска база като цяло;   
 • Да предоставяме обслужване на клиентите и да отговаряме на Вашите запитвания;   
 • Да комуникирате директно с Вас, включително да Ви изпращате бюлетини, промоции и специални оферти или информация за нови продукти и услуги. Вашите опции за отказ за промоционални комуникации са описани по-долу в „Вашите контроли и избори“;   
 • По начина, описан Ви по време на събирането или както е описано по друг начин в тази политика или както е разрешено или се изисква от приложимото законодателство.

   

 1. Споделяне на Вашата информация с трети страни

Ние не продаваме, не търгуваме, споделяме или прехвърляме Вашата лична информация на трети страни, освен при следните ограничени обстоятелства:

 • Можем да споделим Вашата лична информация с доставчици на услуги на трети страни, за да позволим на тези страни да предоставят услуги, които ни помагат в нашите бизнес дейности, което може да включва подпомагане при маркетинг, реклама на нашите продукти / услуги, изпълнение на поръчки или предоставяне , поддържане и подобряване на функциите и функционалността на сайта, наред с други неща. Например, ние можем да предоставим лична информация на нашите доставчици на услуги за директно изпращане по имейл на нашите бюлетини или известия за нашите продукти / услуги. Предприемаме разумни стъпки, за да изискаме тези трети страни да се съгласят да обработват такава информация в съответствие с нашите инструкции и подходящи защитни мерки. Освен това тези трети страни са упълномощени да използват Вашата лична информация само при необходимост, за да ни предоставят услуги или според изискванията на закона;   
 • Можем да споделим Вашата лична информация с нашите дружества майки, дъщерни дружества и филиали (и те могат да използват Вашата информация по същия начин, както ние можем съгласно настоящата Политика за поверителност);   
 • Можем да споделяме Вашата лична информация, когато добросъвестно вярваме, че достъпът, използването, съхраняването или разкриването на такава информация са разумно необходими за 

(а) удовлетворяване на приложимите закони, разпоредби, правни процеси или изпълними държавни искания;

(б) прилагане на Условията за използване или други приложими политики или споразумения, регулиращи използването на сайта Ви, включително разследване на потенциални нарушения от тях

(в) защита срещу непосредствена вреда на правата, собствеността или безопасността на utest.bg, неговите потребители или обществеността както се изисква или разрешава от закона;   

 • Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни (включително нашите доставчици на услуги и държавни субекти), за да открием, предотвратим или да адресираме по друг начин измами, сигурност или технически проблеми;   
 • Както е описано в раздела „Промени в контрола“, ние можем да споделим Вашата лична информация, ако се включим в сливане, придобиване, фалит или някаква форма на продажба на някои или всички наши активи; и   
 • Можем да споделим Вашата лична информация с трета страна, ако имаме Вашето съгласие за това.   

Можем също да споделяме обобщена или нелична информация с трети страни за други цели. Такава информация не Ви идентифицира индивидуално, но може да включва информация за използване, преглед и техническа информация, събрана от нас чрез нашата технология. Ако съгласно приложимото законодателство сме длъжни да третираме такава информация като лична информация, тогава ще я разкрием само както е описано по-горе. В противен случай можем да разкрием такава информация по някаква причина.

Ако публикувате коментари на сайта, трябва да знаете, че всяка лична информация, която изпращате, е публично достъпна, може да бъде прочетена, събрана или използвана от други посетители на сайта и може да бъде използвана за изпращане на нежелани съобщения. Ние не носим отговорност за личната информация, която сте избрали да публикувате на сайта.

 

 1. Промени в контрола

Ако продадем целия или част от нашия бизнес, или направим продажба или прехвърляне на активи, или сме замесени по друг начин в сливане или прехвърляне на бизнес, или в случай на фалит, прекратяване, ликвидация или подобна процедура, ние можем да прехвърлим Вашата информация на една или повече трети страни като част от тази сделка.

 

 1. Обяснение на бисквитките и други технологии

Този раздел предоставя повече информация за някои от тези технологии, използвани на нашия сайт и как те работят.

 

Бисквитки. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра или устройството на потребителя за целите на воденето на записи. Бисквитките могат да се използват за различни цели, като например да потвърдят, че потребителите са влезли в системата. 

 

Пикселни тагове и подобни технологии. Пикселни тагове, уеб маяци и ясни GIF файлове могат да бъдат вградени в уеб страници, видеоклипове или имейли и да позволяват на уеб сървър да чете определени видове информация от Вашия браузър, да проверява дали сте разглеждали определена уеб страница или имейл съобщение и да определите, наред с други неща, часът и датата, на които сте прегледали пикселния маркер, IP адресът на Вашия компютър или устройство и URL адресът на уеб страницата, от която е бил разгледан пикселният маркер. 

 

Flash бисквитки. „Флаш бисквитка“ (известна също като Локален споделен обект) е файл с данни, съхраняван на Вашия компютър или устройство от уебсайтовете, които посещавате. От време на време Сайтът може да използва Flash бисквитки, например, за да активира или контролира съдържание, базирано на Flash. Flash бисквитките предоставят подобна функционалност като бисквитките, обсъдени по-горе в този раздел, но се основават на различна технология. 

 

Съхранение в HTML5. Локалното хранилище на HTML5 е подобно на обсъдените по-горе „бисквитки“, тъй като се съхранява на Вашия компютър или устройство и може да се използва за съхраняване на определена информация за Вашите дейности и предпочитания. Тези обекти обаче се съхраняват в различни части на Вашия компютър или устройство от обикновените бисквитки на браузъра. 

 

 1. Сайтове на трети страни

Сайтове на трети страни . Сайтът може също да съдържа връзки към други уеб сайтове на трети страни. Тази Политика за поверителност се прилага единствено за информация, събрана от utest.bg. Дори ако третата страна е свързана с нас чрез бизнес партньорство или по друг начин, ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други уебсайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за поверителност на такива уебсайтове, за да определите как те обработват всяка информация, която отделно събират от Вас. Моля, имайте предвид, че ние не Ви предупреждаваме, когато сте избрали да щракнете към друг уебсайт или собственост, когато използвате сайта.

 

 1. Вашите контроли и избори

Откази. Може да Ви предоставим възможността да се „откажете“ от използването на Вашата лична информация, използвана за определени цели, когато поискаме тази информация. Ако решите да се откажете, може да не успеем да ви предоставим определени функции на сайта. 

Предпочитания за комуникация. Ако вече не желаете да получавате нашия бюлетин и промоционални съобщения, можете да се откажете от получаването им, като следвате инструкциите, включени в такива съобщения или на Сайта. Моля, имайте предвид обаче, че може да нямате възможност да се откажете от определени комуникации, свързани с услуги. 

 

Блокиране на бисквитки. Можете да премахнете или блокирате определени бисквитки, като използвате настройките във вашия браузър, но Сайтът може да престане да функционира правилно, ако го направите. 

 

Контролиране на Flash бисквитки . За да управлявате настройките и предпочитанията на Flash бисквитките за Вашия компютър, моля, щракнете тук и ще бъдете насочени към мениджъра на настройките на уебсайта на Adobe. Възможно е също така да можете да управлявате Flash бисквитки от браузъра си, в зависимост от версията на браузъра.  

 

Изтриване на друга информация за браузъра. Много интернет браузъри Ви позволяват да деактивирате локалното хранилище на HTML5 или да изтриете информация, съдържаща се в локалното хранилище на HTML5, като използвате контроли на браузъра.  

 

Повече информация относно Бисквитките можете да намерите на ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА НИ С БИСКВИТКИ

 

 1. Достъп и актуализиране на лична информация

Имате определени права по отношение на Вашата лична информация, включително правото на достъп, коригиране, актуализиране или искане за изтриване на Вашата лична информация. Ако се интересувате от упражняване на правата си, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт в раздела, озаглавен „Контакти“. Ние ще отговорим на всички такива искания и ще Ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, включително коригиране или актуализиране на тази информация, освен ако не се прилага законово освобождаване от предоставянето на такъв достъп. Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на разумен период от време след проверка на Вашата самоличност в съответствие с местните закони. Препоръчваме Ви да включите документи, които доказват вашата самоличност и ясно и точно описание на информацията, до която искате да получите достъп.

 

 1. Съхранение и сигурност

Ние съхраняваме Вашата лична информация в комбинация от хартиен носител и електронни файлове за неограничен период от време, колкото е необходимо, за да поддържаме сайта, да спазваме нашите законови задължения, да разрешаваме спорове или да изпълняваме по друг начин целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние използваме доставчици на информационни системи на трети страни, които могат да съхраняват или имат достъп до Вашата лична информация. Дори след като анулирате акаунта си, копия на част от информацията от акаунта Ви могат да останат видими при някои обстоятелства, когато например сте споделили информация със социални медии или други услуги.

Искаме да не ни изпращате и не разкривате каквато и да е чувствителна лична информация (като информация, свързана с расов или етнически произход, религия или други убеждения, здраве, криминален произход или членство в синдикати) на или чрез Сайта или по друг начин. . Ако, противно на това искане, предоставите някаква чувствителна информация, по този начин Вие се съгласявате да събираме и обработваме тази информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Никой метод за предаване през Интернет, метод за електронно съхранение или други методи за сигурност не са сто процента сигурни. Ето защо, докато ние се стремим да използваме търговски приемливи средства като защитни стени, защитени с парола бази данни с ограничен физически или електронен достъп и криптиране, за да защитим Вашата лична информация срещу неразрешено използване, разкриване или модификация, ние не можем да гарантираме абсолютната й сигурност.

 

 1. Изпълнение

utest.bg редовно проверява съответствието си с тази Политика за поверителност. Ще си сътрудничим със съответните регулаторни органи, включително местните органи за защита на данните, за разрешаване на всякакви оплаквания относно предаването на лична информация, която не може да бъде разрешена между нас и дадено лице.

Ако имате притеснения относно вашата поверителност или искате да научите повече за това как Вашата лична информация се събира или използва, моля свържете се с нас. Молим Ви, когато се свържете с нас с жалба, да включите информация за контакт и да опишете ясно жалбата си. Ние ще отговорим на Вашето искане или жалба в разумен срок и ще Ви уведомим за следващите стъпки при разрешаването на Вашата жалба. Ако не сте доволни от отговора ни, можете също да се свържете с местните и федералните органи за защита на данните, за да подадете жалба. 

 

 1. Известия и ревизии

Ние си запазваме правото да променим нашата Политика за поверителност по всяко време. Ако направим промени, ще ги публикуваме и ще посочим на тази страница новата дата на влизане в сила на политиката. Ако направим съществени промени в тази политика, ще Ви уведомим тук, по имейл или чрез известие на нашата начална страница. Препоръчваме Ви да се позовавате на тази политика постоянно, за да разберете настоящите ни практики за поверителност. Освен ако не е посочено друго в отделно споразумение или декларация за поверителност, настоящата Политика за поверителност се отнася за цялата информация, която имаме за Вас. Също така може да издаваме периодично конкретно известие за поверителност на събирането на информация, свързано с определени продукти или услуги.

 

 1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения относно настоящата Политика за поверителност или за отправяне на някаква заявка, описана по-горе, моля не се колебайте да се свържете с нас по имейл на privacy@utest.bg.

Избери продукти по предназначение

За Бъдещи Родители

Отговорни Родители

Цялостна Профилактика

Спорт и Здраве

Грижа за Възрастните

Хронична Подкрепа

Често търсени

Избери продукти по категория

За нея

За него

Апарати

Здравни показатели

Тест ленти

Фертилност и зачеване

Аксесоари

Интимно здраве

Тестове за наркотици

Тестове за алкохол

Корона вирус